Lagalegir fyrirvarar

 Þessi vefsíða er eign M7 og í umsjá Fyrirtækisins. Með því að fara inn á vefsíðuna telst notandi hennar hafa samþykkt þessa notkunarskilmála.

Tölvupóstur

Allar upplýsingar sem fram koma í þessum tölvupósti og viðhengjum við hann eru trúnaðarmál og eingöngu ætlaðar þeim sem pósturinn er stílaður á eða fulltrúa hans. Hafi tölvupósturinn borist röngum aðila er móttakanda hans, með vísan til 6. mgr. 47. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti, skylt að gæta fyllsta trúnaðar og tilkynna sendanda um að upplýsingarnar hafi ranglega borist sér. Í þeim tilvikum skal móttakandi eyða póstinum ásamt viðhengjum. Misnotkun á efni upplýsinganna eða fjölföldun er óheimil og getur verið refsiverð samkvæmt lögum.

 

E-mail disclai­mer

Please note that this e-mail and attachment files, if applicable, is only intended for the person or entity to which it is addressed. If you are not the intended recipient, you are under obligation according to Icelandic law, i.e. Electronic Communications Act No. 81/2003, to notify the sender and delete the e-mail and attachments. Please note that any use, dissemination, distribution or copying of this e-mail and/or attachments is strictly prohibited.

Vefsvæði

M7 ehf. ber hvorki ábyrgð á tjóni sem rekja má beint eða óbeint til notkunar á vef fyrirtækisins né tjóni sem rekja má til þess að ekki er hægt að nota vefinn um skemmri eða lengri tíma.

Upplýsingar sem birtar eru á vef fyrirtækisins fela á engan hátt í sér ráðgjöf í skilningi laga og bera notendur vefsins einir ábyrgð á þeim ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli upplýsinga sem birtar eru á vefnum.

M7 ehf. á höfundarrétt að öllum þeim upplýsingum sem birtar eru á vef sjóðsins nema annað sé sérstaklega tekið fram eða það leiði af lögum eða eðli máls. Skriflegt samþykki M7 ehf. þarf til að endurbirta, dreifa eða afrita þær upplýsingar sem fram koma á vef fyrirtækisins.